Skip to main content

Bravo Models Media NEWS BLOG and JOB BOARD

News and updates from Bravo Models production and agency and actual casting calls - job offers

witch and Halloween

witch and Halloween

When you think of Halloween, a certain type of look comes to mind: a witch with long blonde hair. This Halloween look has become iconic and is often seen in movies, television shows, and magazines. For many women, a witch with long blonde hair is the perfect look for the holiday. Whether you’re looking for a classic witch look or something more modern, you can easily achieve it with the right accessories and makeup. To start, you’ll want to style your hair in a long, wavy look. You can use a curling iron, a flat iron, or even hot rollers to achieve the desired look. If you don’t want to spend the time styling your hair, you can find wigs in any color and length to get the exact look you’re going for. When you have your hair just the way you want it, you can move onto the makeup. Use an eyeshadow palette in shades of green, black, and purple to create a smoky eye. Add some false eyelashes and some black eyeliner to really make your eyes stand out. Finish off the look with a bold lip color. Whether it’s a bright red or a deep purple, you can’t go wrong. To complete the look, you’ll need a witch’s hat and a broomstick. If you’re feeling extra creative, you can even make your own witch hat and broomstick. With the right accessories and makeup, you can easily create a witch with long blonde hair look that will make you the star of any Halloween party.

Continue reading
  255 Hits

Blue eyed Lea Tyron posing in kitchen


Lea Tyron is a beautiful blonde model who recently had the opportunity to shoot in a kitchen setting, wearing a stunning black dress. She was excited to be in the kitchen, as it was something she had always dreamed of. She felt like she was in her element. She wore the black dress with confidence and grace as she moved through the various kitchen settings and poses. The dress was a perfect match for the kitchen and Lea felt like she was the star of the show. Lea loved the way the dress fit her and was moved by the way the fabric draped around her body. She felt beautiful and empowered in the dress as she created shots that were full of life and energy. The kitchen was the perfect setting for her to express her creativity and bring out her inner model. Lea was thrilled with the results of the shoot and felt that the dress was the perfect way to capture her beauty and grace. She was proud of the photos she had taken and was happy to share them with her friends and family.

Continue reading
  379 Hits

Mili with nice leopard bikiny


Mili Jay is an Instagram sensation with over 1 million followers. She is known for her stunning photos and videos that she posts on her social media accounts. Recently, she has been gaining attention for her sizzling bikini shots. Mili Jay looks stunning in her bikinis. She has a slender figure with curves in all the right places. Her toned body is the envy of many women. Her brunette hair is always perfectly styled and her bright blue eyes draw in the attention of many people. She is not afraid to show off her curves in a bikini and loves to pose outdoors. Mili Jay loves to take her bikini shots in the most exotic places around the world. From the stunning beaches of Mexico to the beautiful islands of Thailand, Mili Jay is always looking for the perfect backdrop for her photos. She often poses with friends and family in her bikini shots, showing off her fun and adventurous side. Mili Jay's bikini photos are always sure to draw attention and admiration from her followers. She is inspiring many women to be confident and proud of their bodies, no matter what their size.

Continue reading
  252 Hits

Cyberpuk content Future warrior girls from our agency - studio


Bravo Models Media is a female model agency and photo and video content production company based out of Prague, Czech Republic, EU. They specialize in providing talent and content services for the Cyberpunk content project Future Warrior Girls. The Future Warrior Girls project is an ongoing initiative that celebrates female-identifying individuals in a cyber-culture and celebrates the strong and powerful woman. At Bravo Models Media, they provide exceptional talent to ensure that the project is successful as well as providing exceptional photo and video content to bring life and dynamism to the cyberpunk culture and culture. They believe in fostering inclusivity and showcasing diversity of womanhood. Bravo Models Media actively works to create an environment that promotes individuality, self-expression, and representation that people can really relate to. They also promote community building in their work to inspire the next generation of women to be fierce, be brave, and to never be afraid of their voice. They're dedicated to curating top-notch visuals and expanding their network of talent.

Continue reading
  360 Hits

Bravo Models Cyberpunk art


Bravo Models Media je modelingová agentura a produkce foto a video obsahu z České republiky, Prahy. Jsme hrdí na to, že vám můžeme představit naši nejnovější sérii kyberpunkového obsahu Future Warrior Girls. Naše modely jsou bojovnice náctiletých dívek s kyberneticko-punk-rockovým ostřím. Série se odehrává v budoucí sci-fi panorámě města, kde obří roboti ovládli svět a zanechali zničenou, drsnou krajinu, a Future Warrior Girls využívají své speciální schopnosti k obraně a ochraně obyvatel města. Naše modely jsou v mladém věku trénovány, aby ovládaly různé zbraně a vybavení v boji proti obřím robotům a využívaly jejich mutací ke zlepšení svých fyzických schopností, aby získaly převahu. Díky speciálním schopnostem, jako jsou telekinetická silová pole k ochraně sebe a ostatních, stejně jako manipulace s energií, regenerace a neviditelnost, se ukazují jako mocná síla pro dobro. Tato série si klade za cíl přinést novou úroveň hrdinství do zábavního průmyslu a v České republice, kde Bravo Models Media sídlí, zaznamenala velký úspěch. S pokračující produkcí obsahu pro sérii náš tým kreativních ředitelů, fotografů a kameramanů neustále posouvá hranice tohoto akčního žánru. Future Warrior Girls bude jistě revoluční kyberpunková série, která osloví fanoušky akčního dobrodružství.

Continue reading
  430 Hits

Fantasy photos ai creations from own model character Izzy Delphine


Model Izzy Delphine is an AI-generated fantasy 3D model available with our model agency database. She was created to meet the unique needs of those who want to create their own Non-Fungible Token (NFT) licenses to sell digital art. Izzy has a unique and captivating anime-style look, with layers of vibrant and dynamic design details. Her long wavy hair with color enhancements creates an incredibly realistic image that can be used in digital art collections. Her perfect pouty lips and striking eye color make her stand out amongst other models and brings an entirely new level of creativity to digital art transactions. Izzy's smooth and elastic skin further enriches any piece of digital art, and she is becoming increasingly popular for purchasers who want to make their art collection stand out. Izzy has been designed specifically with digital artists in mind, allowing NFT license-holders to create unique digital art that is both visually arresting and commercially appealing. With Model Izzy Delphine, we have created a truly remarkable 3D anime-style model that is sure to revolutionize the concept of digital art transactions.

Continue reading
  336 Hits

Steampunk style content creations


Steampunk AI Art Photos created by Bravo Models Media from Prague, Czech Republic is a one-of-a-kind experience. Using their own photographed model characters, Bravo Models Media creates unique and amazing pieces of art. Not only are these AI powered photos original and creative, the generated art is also perfect for any fan of steampunk. The AI creates a variety of different photos, from scenes with interesting machinery in the background, to abstract pieces of art with steam-powered figures interacting with each other. Plus, as an added extra benefit, you can easily customize your own model characters with different accessories or poses to create a unique photo. Whether you’re an amateur or a seasoned professional, Bravo Models Media has a photo that’s perfect for you. Enjoy the beauty and imagination of steampunk and create lasting memories with these amazing AI art photoshttps://bravomodels.cz

Continue reading
  223 Hits

Bravo Models Media - Cyberpunk


Cyberpunk je žánr sci-fi, který se zaměřuje na zlomenou, dystopickou budoucnost, kde jsou pokročilé technologie a věda součástí každodenního života. Typicky se vyznačuje výkonným systémem korporatokracií ovládajících společnost a kontrakulturou hackerů a dalších, kteří využívají technologie ve svůj vlastní prospěch. Média s kyberpunkovou tématikou (jako je literatura, videohry, filmy a televizní seriály) se obvykle zaměřují na svět, kde vlády a velké korporace nahradily tradiční řídící orgány a v němž se často popisuje chaotická povaha každodenního života a drsné undergroundy.

Svět cosplay, neboli kostýmní hry, je neuvěřitelně populární a kreativní forma sebevyjádření. Je to kombinace oblékání, performance a skutečného fandomu a je často velmi spolupracující a organizovaná. Jde nad rámec pouhého kostýmování a má většinou participativní charakter – lidé si oblékají specifické postavy a přejímají jejich manýry, vytvářejí dynamické a často nečekané zážitky jak pro cosplayera, tak pro ostatní účastníky. To může být viděno v různých typech společenských událostí, včetně konvencí anime, konvencí komiksů a výstav celebrit.

České glamour modelky mohou být ziskové i lukrativní. Některé modelové agentury vytvářejí kyberpunkový obsah pro prodej licencí a mají velký potenciál vydělávat peníze. Spolupráce mezi modelingovou agenturou a českými glamour modelkami může vést k úžasným focení, obsahu pro digitální a tištěné publikace a vystavení na platformách sociálních médií. Různé doplňky a rekvizity používané k vytváření focení s kyberpunkovou tématikou se mohou stát fantastickým prodejním argumentem pro obsah agentury. Tyto fotografie pak lze použít k vytváření portfolií, inzerování akcí a vytváření marketingových kampaní.https://bravo-modes.com

Continue reading
  429 Hits

Cyberpunk content Future warrior girls from Bravomodels agency and studio


Czech model agency and photo video content production is proud to present our new project: Future Warrior Girls in Cyberpunk Style. This unique project is designed to capture the essence of contemporary fashion, while incorporating the bold and daring elements of the popular cyberpunk style. Our amazing team of photographers, stylists and models have worked tirelessly to bring this vision to life. Our Future Warrior Girls are strong, independent and stylish, and they are sure to captivate your audience. We offer a variety of looks and styles, ranging from edgy and futuristic to glamour and elegance. Whether you are looking to create a stunning fashion editorial or an exciting commercial, our Future Warrior Girls will help you bring your vision to life. For more information about this project, please contact us via email. Thank you for your interest in our Future Warrior Girls project!

Continue reading
  404 Hits

PinUp babe with hat


Pinup Babe Czech Female Model Photo Content with AI Art Photos by Bravo Models Media Agency and Photo Video Content Studio from Prague Czech Republic EU is a unique content studio that specializes in creating the highest quality of pinup babe czech female model photo content. With the help of artificial intelligence, the studio is able to create art photos that are both visually stunning and technically accurate. The AI art photos created by Bravo Models Media Agency and Photo Video Content Studio from Prague Czech Republic EU are perfect for use in creative projects, as well as for promotional or editorial use. The studio works with professional photographers and videographers to create stunning visuals that capture the essence of the Czech Republic. The studio also offers a wide range of services including retouching, color correction, and post-production. With their innovative approach to creating pinup babe czech female model photo content, Bravo Models Media Agency and Photo Video Content Studio from Prague Czech Republic EU is a great choice for anyone looking for high-quality visuals.

Continue reading
  214 Hits

10K instagram followers today - Thnx to all


We are absolutely ecstatic to announce that we have now reached 10,000 Instagram followers - @bravomodels.cz - ! We are incredibly grateful for all the support and love we have received over the past few months.

It has been an incredible journey since we first launched our Instagram page. We have shared some amazing content, connected with some wonderful people, and created a vibrant and engaged community. We are truly humbled by the response and are excited to continue to provide our followers with inspiring content and engaging conversations.

To celebrate this milestone, we are hosting a special giveaway. All of our followers have the chance to win a special prize. To enter, simply follow us on Instagram and leave a comment on one of our posts.

We are so thankful for all of our followers and look forward to continuing to grow our community. Thank you for being part of this journey with us!

Continue reading
  393 Hits

Bravo Models Media - Cosplay custom content production offer


Bravo Models Media Prague Czech Republic is your premier source for premium custom adult photo and video content production and editing. We specialize in creating high-quality photos and videos in a variety of different styles and genres, including virtual reality formats. Our team of experienced professionals, equipped with the most advanced technology, will provide you with outrageous visuals that will blow your mind! Get creative freedom with our custom-crafted visuals suitable for any project! Our state-of-the-art editing process ensures your visuals are photo-realistic and always stunning. Whether you’re looking for a single long-form video, stills and virtual reality scenes, we can create them for you. Just provide us with a description of the concept and our team will work closely with you to make it happen. Our custom adult photo and video content production and editing services will help you stand out from the competition in your creative endeavors. We are dedicated to providing the highest quality images and videos, with quick turnaround times and affordable prices. With our custom-tailored visual production services, let us take your creative projects to the next level!

Main website: https://bravo-models.com

Continue reading
  438 Hits

Goth girl with purple hair in bedroom


Goth girl
Thnx for following Us on instagram:
@bravomodels.cz
@europetopgirls
@czechglamourmodels_com
@devilsdolls_com
@bikesandbabes.tv
@bravomodels_promotion
@tattooloveerx

Continue reading
  249 Hits

Steampunk lady warrior


Steampunk warrior lady Greena
Thnx for following our instagrams:
@bravomodels.cz
@europetopgirls
@czechglamourmodels_com
@devilsdolls_com
@bikesandbabes.tv
@bravomodels_promotion
@tattooloveerx
 
#cosplaygirl #woman #lady #hat #goth #suicide #steampunk #girl #bravomodels #femalemodel #ai #AI #aiart 😎🧐😉https://bravoodels,cz

Continue reading
  338 Hits

Future warrior girl ai art by Vaclav Vlasek - bravomodels


Some other ai art from Future Warrior Girls series

Continue reading
  281 Hits

Some other ai art from Us


Steampunk lady in trainstation - some from our new ai content creations.
Thnx for following Us on instagram:
@bravomodels.cz
@europetopgirls
@czechglamourmodels_com
@devilsdolls_com
@bikesandbabes.tv
@bravomodels_promotion
@tattooloveerx

Continue reading
  260 Hits

Cyberpunk future warrior girl


Some other with our  ai art creations

Continue reading
  529 Hits

Biker girl with pink hair


Pink hair girl onpink bike - some from our new ai content creations.
Thnx for following Us on instagram:
@bravomodels.cz
@europetopgirls
@czechglamourmodels_com
@devilsdolls_com
@bikesandbabes.tv
@bravomodels_promotion
@tattooloveerx
 
#bikesandbabes #babe #girl #futur #bravomodels #female model #ai #AI #aiart 😎🧐😉

Continue reading
  481 Hits

Blonde warrior girl cyberpunk future ai


Cyberpunk warrior girl with tattoo

Continue reading
  565 Hits

Blue hair tattoo girl cyberpunk warrior ai art


Cyberpunk bluehair tattoed girl warrior - ai art 2023

Continue reading
  575 Hits